Tracer Arm

Základní informace

Toto pomocné rameno eliminuje reakční sílu na operátora.
Systém detekce polohy zabraňuje chybám, jako jsou přeskočené spojovací prvky, nesprávné utažení součástí a nesprávné postupy utahování.

Funkce sledovacího ramene